Италианския жаргон Tucanata произлиза от края на 90-те години в Милано, градът е „завладян от ята“ мотоциклетисти, които носят персонализирани каски с изображения на магарета, мишки, котки, птици и други животни.
Tucano Urbano има за цел да произвежда висококачествени продукти, като всеки техен продукт трябва да отговаря на следните два критерия за да носи емблемата:
1. Продукта трябва да решава проблеми или значително да улеснява нуждите на ползвателите на скутери, мотоциклети или велосипеди по иновативен, креативен и неочакван начин;
2. Продукта трябва да „носи“ в себе си неочакван жест и/или детайл, като неговата оригиналност трябва да е отразена и в неговата ежедневна употреба и в неговия дизайн.